DVD Matica

Novosti u Matici

Održana skupština DVD "Matica" Zemun 25.04.2015 Sumarni izveštaj komande i upravnog odbora o radu DVD Matica Zemun za period januar 2014 - decembar 2014. Pročitao komandir Babić Hasib: Realni broj…
SVS osnovao sindikalni odbor u Zemunu Sindikat vatrogasaca je dobio 32 novih…
Marić najavio zapošljavanje 150 vatrogasaca „To je sa jedne strane mali broj,…
SAVETI | Osnovna pravila protivpožarne zaštite Već koliko sutra, uz pomoć stručnog…
Saveti građanima|MUP Srbije Ostvarivanje ovog cilja je uspešnije ako je delovanje svih…
1 2 7 8