DVD Matica

Prijem novih članova​

ČLAN DVD Matica može biti svaki građanin, bez obzira na godine starosti,versku pripadnost, da li su zdravstveno sposobni za rad.

Članovi društva koji žele da budu članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice moraju ispuniti uslove propisane zakonom o dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama.

ČLAN DOBROVOLJNE VATROGASNE JEDINICE MATICA

Uslovi za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih jedinica su:

1. Najmanje 18, a najviše 55 godina života

2. Zdravstvena sposobnost za izvršavanje zadataka

3. Stručna osposobljenost

4. Redovno stručno osposobljavanje

( Izuzetno, ukoliko se utvrdi da je lice starije od 55 godina zdravstveno sposobno  što se utvrđuje uverenjem nadležne službe medicine rada za obavljanje zadataka,može biti pripadnik dobrovoljne vatrogasne jedinice. )

Da biste se prijavili za članstvo potrebno je da popunite formu za prijavu i priložite pristupnicu koju možete pronaći na LINKU

KONTAKTIRAJTE NAS​

adresa

22 oktobra 27
11080 Beograd, Zemun
Srbija

EMAIL:
telefon

Telefon: 0112105176

Mob: 0652417418 – Dušan Jovanović Komandir DVJ Matica Zemun

PRATITE NAS​