DVD Matica

Izvršni odbor

Stručni tim koji upravlja DVD Matica​

Radivoj Čudić

Predsednik DVD Matica

Hasib Babić

Podpredsednik DVD Matica

Dušan Jovanović

Komandir DVD Matica - Član izvršnog odbora

slobodan Stojčić

Član izvršnog odbora

Milorad Kreševljak

Komandir VSJ Zemun - Član izvršnog odbora

Filip Erić

Predsednik Omladinskog kluba - Član izvršnog odbora

Radovan Gazivoda

Član izvršnog odbora