DVD Matica

Novosti u Matici

ODRŽANO VATROGASNO KUP TAKMIČENJE “BRZO SPAJANJE USISNOG VODA – JAKOV JAŠA OBRADOVIĆ” (govor Đorđe Aćimović) Povodom 24. februara, dana Osnivanja dobrovoljne vatrogasne čete Beograd 1, održano vatrogasno KUP takmičenje “Brzo spajanje usisnog…
Izvešaj komande i upravnog odbora za period januar 2015 - decembar 2015…
Najstariji član Matice Đorđe Aćimović Đrođe Aćimović, rođen 1930. godine, najstariji je…
Održana XVII sednica upravnog odbora DVD Matica Na održanoj sednici upravnog odbora…
Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama U poslednjih 30 godina, višestruko…
Dnevni red 16.07.2015. Na osnovu člana 37. Statuta DVD "Matica" Zemun, održana…
1 2 6 7 8