DVD Matica

Novosti u Matici

Održana sednica upravnog odbora DVD Matica 26.09.2016. Na sednici upravnog odbora, koja je održana 26.09.2016. raspravljalo se o sledećem dnevnom redu:1. Donošenje odluke nakon izveštaja komisije o investicionim radovima u…
Dečija proslava povodom Nove 2017 Godine 30. decembra 2016. godine održana je…
Obuka vatrogasaca - sečenje havarisanih vozila DVD Matica iz Zemuna sprovela je…
Obuka polaznika kursa za protiv požarnu zaštitu 28.10.2016. u Matici je održana…
SAZIV I ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE 23.04.2016. Na osnovu članova 25. i…
Naše dobrovoljno vatrogasno društvo Matica pobedilo na javnom kokursu Na konkursu, raspisanom…
1 2 5 6 7 8