DVD Matica

O Matici

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Matica“ Zemun, je savremena vatrogasna organizacija, ustrojena prema trenutnim potrebama i zahtevima XXI-og veka, i broji 150 članova razvrstanih u kategorije:

  1. Član operativne jedinice
  2. Član rezervnog sastava operativne jedinice
  3. Pomažući član
  4. Počasni član

D.V.D. “Matica“ Zemun u svom sastavu ima Operativno vatrogasno-spasilačku jedinicu stručno osposobljenu i materijalno i tehnički opremljenu za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim klimaskim nesrećama i tehničkim akcidentima.

Operativna vatrogasno-spasilačka jedinica D.V.D. „Matica“ Zemun broji 80 članova, raspoređeni u osam vodova prema rasporedu svakodnevnog dežurstva, dok rezevni sastav sačinjava 40 članova, ostalih 30 članova su u statusu „Pomažući“.

Ceo profesionalni kadar Vatrogasne stanice Zemun, su istovremeno ranopravni članovi D.V.D.“Matica“, svi ostali građani Republike Srbije, pored preporuke aktivnog člana društva, mora proći bezbedonosnu proveru od strane MUP-a.

 

Nakon saglasnosti Komande D.V.D.-a i usvajanja odluke Upravnog odbora o predlogu primanja predloženog građanina u članstvo, predloženi postaje ravnopravni član društva i prolazi obaveznu vatrogasnu obuku, nakon čega se raspoređuje u operativno-spasilačku jedinicu D.V.D.-a.

Članovi vatrogasno-spasilačke jedinice D.V.D.“Matica“ Zemun uz kolege profesionalce koji su pod okriljem MUP-a, Sektora za vanredne situacije, prestavlja respektivnu operativnu vatrogasno-spasilačku snagu u ovom delu područja grada Beograda.

Članovi Operativne vatrogasno-spasilačke jedinice D.V.D. „Matica“ Zemun, svoje učešće na intervencijama vrše pod rukovodstvom dežurnog vatrogasnog oficira, iz sastava trenutno dežurnog voda Vatrogasne stanice Zemun, odnosno Vatrogasne brigade Beograd.

Danas odličan postojeći odnos članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Matica“ Zemun i profesionalnog sastava vatrogasno-spasilačke čete MUP-a, Vatrogasne stanice Zemun,  prestavlja operativno taktičku celinu vatrogastva Zemuna i ima snažan uticaj na revitalizaciju dobrovoljnog vatrogastva ne samo u Zemunu, nego u Beogradu i Republici Srbiji.

Članovi vatrogasno-spasilačke jedinice D.V.D.“Matica“ Zemun uz kolege profesionalce koji su pod okriljem MUP-a, Sektora za vanredne situacije, prestavlja respektivnu operativnu vatrogasno-spasilačku snagu u ovom delu područja grada Beograda.

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Matica“ Zemun sa svojim stručnim kadrovima stekla je ugled jednog stručnog afirmisanog centra u oblasti zaštite od požara.

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Matica“ Zemun sa svojim stručnim kadrovima stekla je ugled jednog stručnog afirmisanog centra u oblasti zaštite od požara.

To dokazujemo postojanjem Obučnog vatrogasnog centra za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara za neposredne izvršioce na ovim poslovima sa stečenim Srednjim (III i IV) i Visokim stepenom obrazovanja (VI i VII), prema važećem Zakonu o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS, br. 111/2009, 20/2015,87/2018 i 87/2018-dr.zakoni).

Operativna vatrogasno-spasilaćka jedinica D.V.D.-a izvršava sve uslužne aktivnosti na poslovima zaštite od požara drugim pravnim licima prilikom okupljanja ljudi na javnim mestima (koncerti, tribine, tehno-žurke, i dr.), a  vatrogasno – tehnička podrška se daje na obezbeđenju auto trka na Avali, Ušću i na vojnom aerodromu Batajnica.

Aktivnost dobrovoljne vatrogasne organizacije u vatrogasnom domu „Matica“ sve više poprima oblike koji su bliski mentalitetu savremenih mladih populacija.

Iznad svega je briga za prikupljanje u svojim redovima mladih i pružanje i omogućavanje raznih sporskih i drugih zabavnih aktivnosti za vreme vatrogasnog dežurstva u domu „MATICA“.

 

Značajan korak u ovome je napravljeno u opremanju sporske sale, u kojoj su smeštene sprave za teretanu, sto za stoni tenis, bilijarski sto i druga sporska oprema za zabavu i treniranje.

U dvorištu vatrogasnog doma postoji tereni za tenis, mali fudbal i teren za košarku, na kojima se često održavaju turniri i takmičenje u kuvanju raznih specijaliteta od ribljih čorbi, pasulja, gulaša…, dok se pod letnjikovcem nalazi ozidan roštilj i oprema za pečenje mesa na ražnju.

Članovi društva koji imaju interesovanje za rad u oblasti radio-amaterizma, mogu u Radio-amaterskom klubu „Matica-Zemun“ Zemun, osnovanog 1948.godine, da se oprobaju u sticanju potrebnog znanja.

U okviru vatrogasnog doma „Matica“ postoji klub vatrogasaca pod nazivom „Klub 1870“, gde je ulaz dozvoljen članovima društva svakodnevno. U organizaciji Zabavnog odbora “Matice“ u „Klubu 1870“ često se organizuje vatrogasne žurke, zabave i druženja. Na kraju godine se organizuje dečija nova godina sve članove D.V.D.-a i zaposlene u Vatrogasnoj stanici Zemun.

Eto – to je danas „MATICA“.​

Ohrabrujuće je da u ovim godinama postojanja i rada sve više preovlađuje i interes mladih za delatnost na polju zaštite od požara. A to je bio i jedan od glavnih sadržaja programa rada i nastojanja za okupljanje u redovima „Matice“ mladih iz raznih starosnih i obrazovanih sredina.