DVD Matica

Protivpožarna straža

Shodno članu 51 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik RS, br. 111/2009, 20/2015,
87/2018 i 87/2018-dr.zakoni), pružamo usluge protivpožarne straže:

1. Prilikom pretakanja zapaljivih tečnosti ili zapaljivih gasova u količini
iznad 5 m 3 .

2. Prilikom izvođenja radova zavarivanja, rezanja i lemljenja, gde se koristi
otvoreni plamen ili alat koji prilikom korišćenja varniči u prostoriji koja
nije posebno prilagođena za obavljanje tog posla ili na udaljenosti od 200 m od
ruba šume, shodno Uredbi o merama zaštite od požara pri izvođenju radova
zavarivanja, rezanja i lemljenja (Sl.glasnik SRS br.50/79);

3. Prilikom organizovanja javnog skupa ili priredbe, kao i drugih aktivnosti na
kojoj postoji opasnost od izbijanja požara.
Pod protivpožarnom stražom podrazumeva se prisustvo lica stručno osposobljenih
za sprovođenje mera zaštite od požara sa odgovarajućom protivpožarnom opremom.

POŠALJITE PRIJAVU