DVD Matica

Centar za edukaciju

Obuke

Vrši obuku iz oblasti zaštite od požara nad izvršiocima na poslovima stalnog dežurstva i neposrednog gašenja požara sa stečenim Srednjim (III i IV) i sa Visokim stepenom obrazovanja (VI i VII), na osnovu čl. 55 Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“; br. 111/2009). Obuka se obavlja u Vatrogasnom-spasilačkom obučnom centru i poligonu za vatrogasne kadrove u sedištu D.V.D.”MATICA”ZEMUN, u ul. 22. Oktobra br. 27, Zemunu-Beograd.

Edukacija

Vrši edukacija menadžera o zakonskim obavezama iz oblasti zaštite od požara.