DVD Matica

Dnevni red godišnje skupštine DVD Matice 31.10.2019.

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tela. Donesena odluka o:

  • Predsedavajućeg skupštine
  • Radnog predsedništva
  • Zapiosničara
  • Dva overača zapisnika
  • Tri člana verifikacione komisije

2. Minut ćutanja umrlim članovima izmedju dve skupštine

3. Izveštaj verifikacione komisije

4. Izveštaj Predsednika upravnog odbora i komandira DVD-a o radu u 2018. godini

5. Izveštaj o završnom računu DVD Matice

6. Diskusija i usvajanje podnetih izveštaja

7. Donesena odluka o predlogu Predsednika Vatrogasnog saveza Beograda

8. Donesena odluka i predlog člana upravnog odbora Vatrogaasnog saveza beograda

SUMARNI IZVEŠTAJ KOMANDE I UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA MATICE ZEMUN ZA 2018. GODINU:

 

– Realni broj vatrogasaca smo sveli na oko 130 članova

– Broj dobrovoljaca koji su deżurali u 2017 je bio 70 dok je taj broj u 2018 spao na oko 56 koji su podeljeni u 8 vodova

-Ovaj podatak pokazuje da se smanjio broj dobrovoljaca u 2018. godini. U narednom periodu moramo posvetiti pażnju ovo problemu i pokušati da omasovimo broj dobrovoljaca.

– Svi dobrovoljci koji deżuraju imaju kompletnu opremu.

– Kupoljeno je još 15 zaštitnih odela.

– Za sobe u kojima spavaju dobrovoljci nabavljen a je nova posteljina, novi jastuci, jastučnice, kao i navlake za jogi dušeke.

– Svi dobrovoljci imaju kasete za odlaganje svoje i čuvanje vatrogasne garderobe.

– ZA dobrovoljce koji deżuraju nastvili smo dodelu besplatnih sendviča, kao i kafu ili čaj nakon dežurstva.

– Za dobrovoljce koji imaju višeod 70% ostvarenog dežurstva obezbedili smo markice za prevoz na vozilima GSP-a

– Svi dobrovoljci su osigurani kod TRIGLAV osiguravajuće kuće.

– Organizvoana je pripremna nastava polaganje stručnog ispita za preko 355 kandidata. U okviru ovih kandidata ispit je položilo i 7 članova DVDa

– U 2018 godini ostvarili smo 1334 dežurstva i učestvovali u 165 intervencija sa 207 vatrogasaca dobrovoljaca, naravno uz sadejstvo profesionalnog sastava.

– Što se komercijalnog dela tiče obnovili smo ugovor sa „Putevi Srbije“ .

– Pored ovog ugovora imali smo dosta poslova oko snimanja filmova, straže i ostalih vidova intervencija sa privrednim subjektima.

– Što se tiče saradnje sa profesionalnim sastavom, smatramo da je ona na obostranu korist i da se odvima u sasvim korektnom odnosu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *