DVD Matica

SAZIV I ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE 23.04.2016.

Na osnovu članova 25. i 29. statuta DVD-a ,,Matica,, Zemun,  upravni odbor  zakazao je Skupštinu DVD-a, koja se održala dana 23.04.2016.godine u 11,00 časova gde je predložen sledeći dnevni red:   

1. OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR  RADNIH TELA

 • PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE
 • RADNOG PREDSEDNIŠTVA OD 4 ČLANA
 • ZAPISNIČARA
 • 2 OVERIVAČA ZAPISNIKA
 • 3 ČLANA VERIFIKACIONE KOMISIJE

2.  IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE

3.  RAZREŠENJA

 • PREDSEDIKA UPRAVNOG ODBORA
 • UPRAVNOG ODBORA
 • KOMANDIRA DVD-A
 • NADZORNOG ODBORA
 • STATUTARNE KOMISIJE

4.   PREDLOG ZA IZBOR:

 • PREDSEDIKA UPRAVNOG ODBORA
 • UPRAVNOG ODBORA
 • KOMANDIRA DVD-A
 • NADZORNOG ODBORA
 • STATUTARNE KOMISIJE

 5.  IZBOR JEDNOG DELEGATA ZA SKUPŠTINU VATROGASNOG SAVEZA SRBIJE

 6.  IZBOR JEDNOG DELEGATA ZA SKUPŠTINU VATROGASNOG SAVEZA BEOGRADA

 7.  DODELA JUBILARNIH NAGRADA I PLAKETA ZA 50 GODINA ČLANSTVA U DVD “MATICA”-ZEMUN 

NA IZBORNOJ SKUPŠTINI, SAČINJEN JE SLEDEĆI ZAPISNIK:

– PREDLOŽENI DNEVNI RED -USVOJEN JEDNOGLASNO.

1.  TAČKA DNEVNOG REDA:

Otvaranje skupštine i izbor radnih tela:                                                          

  – Skupštinu je otvorio Predsednik Upravnog odbora DVD “MATICA” – Zemun i predložio za:

 • Predsedavajućeg Skupštine: 
 1. Radoslava Nikolića
 • Radnog Predsedništva od 4 člana:
 1. Kaličanin Milan
 2. Jurišić Dušan
 3. Jazić Aleksandar
 4. Marković Andreja
 •  Zapisničara:
 1. Novaković Dušan
 •  Overivače zapisnika:
 1. Mladenović Branko
 2. Ružić Radovan
 •  Članove Verifikacione komisije:
 1. Kaličanin Zoran
 2. Salaćanin Dimitrije
 3. Gruburović Stevan

2. TAČKA DNEVNOG REDA:

 •  Izveštaj verifikacione komisije:
 •  Ukupno članova: 102
 •  Prisutno: 89 

– SKUPŠTINA IMA KVORUM I MOŽE PUNOVAŽNO DA RADI I ODLUČUJE

 3. TAČKA DNEVNOG REDA:

 Razrešenja:

 • Predsedika Upravnog odbora
 • Upravnog odbora
 • Komandira DVD-a
 • Nadzornog odbora
 • Statutarne komisije

– JEDNOGLASNO USVOJENA RAZREŠENJA 

4. TAČKA DNEVNOG REDA:

 Predlog za izbor:

 • Predsedika Upravnog odbora:
 1. Nikolić Radoslav
 • Upravnog odbora:
 1. Nikolić Radoslav
 2. Komandir DVD-a: Babić Hasib
 3. Komandir VSS Zemun: Kreševljak Milorad
 4. Jablanović Gradimir
 5. Nikolić Dragutin
 6. Ujdur Branimir
 7. Čortan Čedomir
 •  Komandira DVD-a:
 1. Babić Hasib
 •  Nadzornog odbora:
 1. Kovačević Živko
 2. Lazić Zoran
 3. Gajić Marko
 • Statutarne komisije:
 1. Petrović Ljubomir
 2. Vračarić Filip
 3. Gagić Milan

 – PREDLOZI JEDNOGLASNO USVOJENI

5. TAČKA DNEVNOG REDA:

 • Izbor jednog delegata  za Skupštinu Vatrogasnog saveza Srbije:
 1.  Nikolić Radoslav

PREDLOG JEDNOGLASNO USVOJEN

 6. TAČKA DNEVNOG REDA:

 • Izbor jednog delegata  za Skupštinu Vatrogasnog saveza Beograda:
 1. Novaković Dušan

 PREDLOG JEDNOGLASNO USVOJEN

7. TAČKA DNEVNOG REDA:

 • Dodela Jubilarnih nagrada i Plaketa članovima za 50 godina članstva u DVD “MATICA”:
 1. Aćimović Djordje
 2. Radivoje Veselin
 3. Dragović Ljuban
 4. Ćurčić Vladimir
 5. Čortan Čedomir
 6. Babić Hasib
 7. Kovačević Živko
 8. Čulina Josip

Skupština je završila  sa radom u 12,15 časova. 

Predsedavajući skupštine bio je Radoslav Nikolić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *