Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

Na konkursu, raspisanom od strane Javnog preduzeća Putevi Srbije, a u vezi obezbeđivanja tunela Straževica, u okviru projekta obilaznice oko Beograda, naše dobrovoljno društvo Matica je pobedilo.

Povodom 24. februara, dana Osnivanja dobrovoljne vatrogasne čete Beograd 1, održano vatrogasno KUP takmičenje “Brzo spajanje usisnog voda – Jakov Jaša Obradović”, u sali OŠ Stari Grad.

Navodimo sumarni izveštaj komande i upravnog odbora o radu dobrovoljnog vatrogasnog društva "Matica" Zemun za period januar 2015 - decembar 2015, sa skupštine održane 02.04.2016 godine.

Đorđe Aćimović, rođen 1930 godine, najstariji je član Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Matica iz Zemuna.

Na održanoj sednici  upravnog odbora DVD Matica, 17.03.2016. godine, predložen je sledeći dnevni red :

U poslednjih 30 godina, višestruko je povećan broj katastrofa u svetu, kao i razarajući efekat koje imaju na društvo i okolinu. Iskustva Republike Srbije, koja se tokom proteklih godina suočila sa brojnim katastrofama koje su za posledicu imale ljudske žrtve, patnju i materijalnu štetu, potvrđuju činjenicu da vanredne situacije poput elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških akcidenata, narušavaju bezbednost i opstanak čitavih naselja, pa i regiona.

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica