Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

U poslednjih 30 godina, višestruko je povećan broj katastrofa u svetu, kao i razarajući efekat koje imaju na društvo i okolinu. Iskustva Republike Srbije, koja se tokom proteklih godina suočila sa brojnim katastrofama koje su za posledicu imale ljudske žrtve, patnju i materijalnu štetu, potvrđuju činjenicu da vanredne situacije poput elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških akcidenata, narušavaju bezbednost i opstanak čitavih naselja, pa i regiona.

Požar je realna opasnost u kojoj pored materijalnih dobara možete izgubiti i život, te stoga nemojte dozvoliti da Vam se dogodi, obezbedite se na vreme!

Na osnovu člana 37. Statuta DVD "Matica" Zemun, održana je Sednica Upravnog odbora , u Sali Muzeja, 16.07.2015. u 13h.

Sumarni izveštaj komande i upravnog odbora o radu DVD Matica Zemun za period januar 2014 - decembar 2014. Pročitao komandir Babić Hasib:

U sredu 10. juna, osnovan je sindikalni odbor SVS-a u Zemunu. Čestitamo najhrabrijim kolegama što su učestvovali u stvaranju ovog odbora, PRVOG u Beogradu. Kolege, nadamo se lepoj i uspešnoj saradnji!

Načelnik Sektora za vanredne situacije i zamenik ministra unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić najavio je danas u Nišu da će Ministarstvo uskoro zaposliti još 150 vatrogasaca za šta su obezbeđena sredstva.

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica