Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

Zaštitnik Matice je Sv. Luka, 
kojeg Matica proslavlja svakog
31.oktobra. 

Stari članovi Matice

 1.   Radivoje Veselin, član od 1962. godine
 2.   Babić Hasib, član od 1966. godine
 3.   Aćimović Đorđe, član od 1946. godine
 4.   Čortan Ljubomir, član od 1956. godine
 5.   Ćortan Čedomir, član od 1964. godine
 6.   Čulina Josip, član od 1965. godine
 7.   Čurčić Vladan, član od 1966. godine
 8.   Dragović Ljuban, član od 1962. godine
 9.   Jablanović Gradimir, član od 1954. godine
 10. Kaličanin Zoran, član od 1967. godine
 11. Kovačević Živko, clan od 1965. godine
 12. Lončar Srećko
 13. Božić Živorad, član od 1969. godine
 14. Jurišić Dušan, član od 1971. godine
 15. Glavonjić Branimir, član od 1971. godine

 

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica