Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

 Na sednici upravnog odbora, koja je održana 26.09.2016. raspravljalo se o sledećem dnevnom redu:

1. Donošenje odluke nakon izveštaja komisije o investicionim radovima u zgradi DVD-a. Podnosilac izveštaja: Novaković Dušan

2. Upoznavanje članova upravnog odbora o planu za asfaltiranje dvorišta. Podnosilac izveštaja: Ujdur Branimir

 

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica