Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

 

Na održanoj sednici  upravnog odbora DVD Matica, 17.03.2016. godine, predložen je sledeći dnevni red :

  1. Usvajanje zapisnika sa XVI Sednice upravnog odbora
  2. Finansijski izveštaj o poslovanju DVD Matica za 2015. godinu
  3. Finansijski izveštaj o poslovanju DVD Matica – Centar za 2015. godinu
  4. Predlog izmena Statuta DVD Matica (usaglašavanje sa Statutima VSS i VSB)
  5. Predlog termina za održavanje vanredne Skupštine DVD Matica (za 02.04.2016)
  6. Predlog termina za održavanje redovne godišnje Skupštine DVD Matica (16.04.2016)
  7. Izveštaj o JN obezbeđenja tunela za JP Putevi Srbije

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica