Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

Na osnovu člana 37. Statuta DVD "Matica" Zemun, održana je Sednica Upravnog odbora , u Sali Muzeja, 16.07.2015. u 13h.

1. Donesena odluka o:

a. Prevođenju aktivnog članstva u rezervu

b. Brisanje iz članstva neaktivnih članova

c. Prijem novih članova (44 člana)

2. Donesena odluka o kupovini 10 šlemova - izveštaj Babić Hasib

3. Donesena odluka o nabavci majica za članove DVD-a - izveštaj Babić Hasib

4. Donesena odluka o finansijskoj pomoći članova Vatrogasnospasilačke brigade Beograd za put u Beorusiju

5. Izveštaj o boravku - poseti članova DVD Oroslavlje - izveštaj Babić Hasib

6. Donesena odluka o troškovniku povodom posete članova DVD Orislavlje

7. Donesena odluka o završetku radova na rekonstrukciji krova na garažama

8. Donesena odluka o radovima u kancelarijama Predsednika i Sekretara DVD-a

9. Donesena odluka o asvaltiranju igrališta

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica