DVD Matica

Ispitivanje

Vatrogasni aparati

Vrši edukacija menadžera o zakonskim obavezama iz oblasti zaštite od požara.

Posude i boce

Posuda i boca sa stabilnih sistema za gašenje požara, na hladan vodeni pritisak (HVP)

hidrantske mreže

Celekupne hidrantske mreže sa svim uređajima i armaturama prema pravilniku

stacionarne instalacije

Pritiska u stacionarnim instalacijama i istalacijama hidrantske mreže