DVD Matica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Matica

Dobrovoljno vatrogasno društvo “MATICA” Zemun je najstarije vatrogasno društvo u Republici Srbiji, dok je za vreme postojanja bivše države SFRJ u samom vrhu među prva tri društva.

D.V.D. “Matica“ Zemun u svom sastavu ima Operativno vatrogasno-spasilačku jedinicu stručno osposobljenu i materijalno i tehnički opremljenu za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim klimaskim nesrećama i tehničkim akcidentima. Operativna vatrogasno-spasilačka jedinica D.V.D. „Matica“ Zemun broji 80 članova, raspoređeni u osam vodova prema rasporedu svakodnevnog dežurstva, dok rezevni sastav sačinjava 40 članova, ostalih 30 članova su u statusu „Pomažući“…

Izvršni odbor

Stručni tim koji upravlja DVD Matica

Radovan Gazivoda

Član izvršnog odbora

slobodan Stojčić

Član izvršnog odbora

Filip Erić​

Predsednik Omladinskog kluba - Član izvršnog odbora

Radivoj Čudić

Predsednik DVD Matica

Hasib Babić

Podpredsednik DVD Matica

Dušan Jovanović

Komandir DVD Matica - Član izvršnog odbora

Milorad Kreševljak

Komandir VSJ Zemun - Član izvršnog odbora

Prijava

Želiš da se pridružiš našem timu?​

Novosti o Matici

Vežba vatrogasaca, April 2022 26.04.2022 godine, u DVD Matici u Zemunu, polaznici kursa za protiv požarnu zaštitu, uz stručni nadzor komandira Hasiba Babića, vežbali su sastavljanje opreme za gašenje požara i priključenje…
Vežba vatrogasaca na izvlačenju povređenih iz vatrom ugroženih objekata Dana 22.01.2022 godine…
Obeležen Međunarodni dan civilne zaštite Dana 1. marta 2022 godine, obeležen je…