Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

Na sednici upravnog odbora, koja je održana 26.09.2016. raspravljalo se o sledećem dnevnom redu:

Na konkursu, raspisanom od strane Javnog preduzeća Putevi Srbije, a u vezi obezbeđivanja tunela Straževica, u okviru projekta obilaznice oko Beograda, naše dobrovoljno društvo Matica je pobedilo.

DVD Matica iz Zemuna sprovela je vežbu sečenja havarisanih vozila pneumatskim alatom - makazama, radi lakšeg oslobađanja unesrećenih u saobraćajnom udesu.

Navodimo sumarni izveštaj komande i upravnog odbora o radu dobrovoljnog vatrogasnog društva "Matica" Zemun za period januar 2015 - decembar 2015, sa skupštine održane 02.04.2016 godine.

Na osnovu članova 25. i 29. statuta DVD-a ,,Matica,, Zemun,  upravni odbor  zakazao je Skupštinu DVD-a, koja se održala dana 23.04.2016.godine u 11,00 časova gde je predložen sledeći dnevni red:

Na održanoj sednici  upravnog odbora DVD Matica, 17.03.2016. godine, predložen je sledeći dnevni red :

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica