Adresa: 22 oktobra 27, 11080 Beograd

Telefon: +381 11 2618 367

Dana 10. juna 2017. godine, održana je godišnja skupština Dobrovoljno Vatrogasnog Društva Matica, sa početkom u 11 časova.

Skupštinski dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tela

  • Predsedavajućeg skupštine
  • Radno predsedništvo od 4 člana
  • Zapisničara
  • 2 overivača zapisnika
  • 3 člana verifikacione komisije

2. Minut ćutanja preminulim čanovima DVD-a

3. Izveštaj verifikacione komisije

4. Izveštaj predsednika upravnog odbora i komandira DVD-a o radu DVD u 2016. godini

5, Izveštaj o poslovanju DVD Matica centar za 2016. godinu

6. Diskusija o podnetim izveštajima

 

Nakon skupštine, članovi Matice su tradicionalno imali svečani ručak.

 

Slike sa ovog događaja možete pogledati OVDE

DVD Matica

22 oktobra 27 
11080 Beograd
Srbija

Telefon: (+381)11 2618 367
Email: dvdmatica@gmail.com
Website: www.dvdmatica.rs

Facebook stranica